Blog Image

lean

Bloggen

Om du vill nå mig kan du kommentera första inlägget i kategorin Kontakt.

Uranbrytning i Oviken

Allmänt Posted on Mon, February 15, 2010 09:01:37

På bloggen på http://stenhur.nu har Sten Andersson 2010-02-12 lagt lite synpunkter på uranbrytning i Oviken.

Fortfarande har man inte lyckats utveckla kärnkraftverk som smakar mer än de kostar. Visst är kärnreaktioner tekniskt intressanta och som tekniker ser jag naturligtvis att här finns ett spännande forskningsfält men när det gäller att producera el finns det långt bättre metoder.

Hur kan man då skapa en marknad för kärnkraft? Kan man inte förbjuda andra alternativ? I början av 1900-talet tog Svante Arrhenius upp frågan om inte koldioxidutsläpp skulle kunna påverka klimatet. Ganska snart insåg man att man låg långt ifrån någon märkbar påverkan. Men någon såg tydligen att här fanns ett guldägg. Om gemene man var alltför korkad för att syna argumenten skulle man kunna kläcka fram ett underlag för utbyggnad av kärnkraft i stor skala. Så man bildade FN:s klimatpanel IPCC och drog igång storstilade internationella konferenser.

På min hemsida http://lexsup.se under rubriken “Samhälle och ekonomi” – “Om klimat och växthuseffekt” har jag lagt lite synpunkter på detta.Tidsavstånd

Tid och tidsresor Posted on Sun, February 14, 2010 14:44:07

Jag tänkte ta upp några synpunkter på tid och tidsresor. I “Världen – Ägarens handbok” under rubriken “Världen” på http://lexsup.se finns lite om begreppet tid. Men jag tror att det kan vara lämpligt att ta upp en bit i taget och göra det i bloggform med möjlighet för läsaren att kommentera varje avsnitt.

När jag ser mig omkring i min omgivning ser jag föremål på olika avstånd. Men allt jag ser är samtidigt. Jag behöver inte ta hänsyn till några tidsskillnader – eller?

När jag tittar på grannens hus på andra sidan gatan ser jag inte huset sådant det ser ut nu utan sådant det såg ut när ljuset träffade det och bildade en bild. Denna bild har med ljusets hastighet färdats över gatan fram till mig. Men skulle huset plötsligt försvinna skulle jag inte märka det förrän bilden av den tomma platsen nått fram till mig. Skulle solen plötsligt slockna skulle vi inte märka det förrän efter de 8 minuter som det tar för ljuset att gå från solen till Jorden.

Det här med att allt är samtidigt stämmer tydligen bara så där ungefär. Och skall vi börja syna det närmare behöver vi lämplig mått för avstånd i rum och tid. Astronomer använder år som tidsenhet och ljusår som längdenhet. Det ger ett bekvämt samband mellan tidsavstånd och rumsavstånd. Men meter och sekund är ett lite svårhanterligt enhetspar. På en nanosekund går ljuset ungefär en fot. Om
man använder nanosekund som tidsenhet och fot som längdenhet får man en liknande koppling mellan enheterna som mellan år och ljusår. Det stämmer naturligtvis inte exakt med den gamla definitionen av fot så man skulle kanske kalla det för nyfot men skillnaden blir så liten att man kan använda enheten fot som verktyg för hur man tänker.

Om avståndet till grannens hus är 100 fot är den bild jag ser av huset alltså 100 nanosekunder (ns) gammal. När jag ser mig i en spegel på avtåndet 2 fot ser jag inte hur jag ser ut nu utan hur jag såg ut för 4 ns sedan.

I vardagslivet spelar rumsavstånd en stor roll. För att leva måste jag få i mig mat det vill säga få ner avståndet mellan munnen och maten till noll. Men i min närmaste omgivning är tidsavstånden så små att jag vanligtvis kan bortse från dem. Eller åtminstone kunde för det börjar nu allt oftare dyka upp situationer där jag måste ta hänsyn till tidsavstånd.

Våra datorer hanterar nu pulser som är kortare än 1 ns. Om en processor sänder en fråga till en enhet som ligger några fot bort är risken stor att svaret kommer fram i fel klockcykel. Om man skall landa en marslandare duger det inte att sätta en kamera på den och försöka styra landningen från Jorden. När den detaljerade bilden av landningsplatsen kommer fram till Jorden har landaren redan kraschat mot marsytan. Vi har skapat ett globalt telefonnät men för långväga samtal får vi
en märkbar fördröjning. Vi har ett 50 Hz elnät som är sammankopplat från Smygehuk till Riksgränsen. Men när Harsprånget levererar kraft till Ystad ligger Ystad lite efter i fas. Om vi lägger in en betydande del solkraft i nätet kan det hända att Ystad börjar leverera till Norrland och då skall plötsligt Ystad ligga före i fas.

Men vad händer om vi börjar se de små tidsavstånd som omger oss? Hur ser världen ut om vi inser att allt vi ser inte är samtidigt?Start

Allmänt Posted on Mon, February 08, 2010 10:55:30

“Vuxna är tråkiga” sa mitt barnbarn.

“Jaså” sa jag “Du tycker jag är tråkig?”

“Nä du nä. Du är inte vuxen du är GAMMAL!”.

Ja, så är det kanske. Men det innebär ju att man samlat på sig en del som kanske kan vara värt att dela med sig av.

Jag har under några år haft några hemsidor hos Telia där jag lagt ut lite. Jag har nu gjort så att jag före julen 2009 hämtade hem det som låg på dessa sidor och det har jag lagt under rubriken “Gamla hemsidor” på lexsup.se. Och en del av innehållet har jag lagt ut som påbörjan på områdena under mina övriga rubriker.Kontaktinlägg

Kontakt Posted on Sun, February 07, 2010 12:38:55

Du kan nå mig genom att kommentera detta kontaktinlägg.

Men jag är pensionär och jobbar bara när jag besväras av arbetslust så ibland kan det dröja månader innan jag kollar av datorn.